Trainingen / Wet BIBOB
Training "Bibob-gesprekstechnieken”


Deze training wordt alleen als training op maat aangeboden.
Als de Bibob-waarheid niet boven tafel komt. Wanneer u begint aan het "eigen huiswerk" bij een Bibobonderzoek, dan bent u mede afhankelijk van de informatievoorziening van de aanvrager van de vergunning of van de vergunninghouder. Daarbij zal deze partij vaak proberen om de zaak voor hem of haar zo rooskleurig mogelijk voor te stellen..

2-daagse Powertraining Wet Bibob (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)


Datum: 15 en 22 mei 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Naast een inhoudelijke bespreking van de wet Bibob, geeft deze training ook inzicht in de juridische, bestuurlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke kant van het toepassen van de Wet Bibob. Tevens wordt stilgestaan bij de inhoud van het Bibobbeleid en wordt aan de hand van vele praktijkdocumenten en –situaties uitgelegd waar je op moet letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens moeten worden ingediend.