Trainingen / Prostitutie
Eendaagse training prostitutiewetgeving


In de vergadering van de Eerste Kamer op 30 oktober 2012 heeft de voorzitter tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Regels betreffende de regulering van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche” vastgesteld dat het wetsvoorstel wordt aangehouden. De minister van Veiligheid en Justitie zal zich herbezinnen op het tijdens de behandeling in de Eerste Kamer besprokene en zal op enig moment al dan niet erop terugkomen in de Eerste Kamer. De Kamer heeft aangegeven graag van de minister te horen wanneer dat zal gebeuren of dat hij bij nader inzien zal besluiten om niet met dit wetsvoorstel door te gaan, maar mogelijkerwijs een ander wetsvoorstel of helemaal geen voorstel in te dienen bij de Kamer. Gelet op deze onduidelijkheid van dit moment, zullen wij eerst afwachten welke weg dit wetsvoorstel zal bewandelen en aan de hand daarvan beoordelen of een training over deze nieuwe wet nog in de rede zal liggen.