Trainingen / Horeca
Opfristraining toezichthouder Drank- en Horecawet


Data: 13 april 2017
Locaties: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Deze opfriscursus is bedoeld voor gediplomeerde toezichthouders Drank- en Horecawet die ook als zodanig werkzaam zijn in de praktijk.

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet


Startdatum: 14 september 2017
Open-inschrijvingstraining gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet. Na de opleiding moet de cursist in staat worden geacht de aan zijn/haar functie opgedragen taken in het kader van handhaving van de Drank- en Horecawet zelfstandig uit te kunnen voeren en heeft de cursist kennis van en inzicht in de verschillende handhavingsinstrumenten die de wet biedt.

Eendaagse training Drank- en Horecawet


Datum: 13 juni 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht
De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 gewijzigd. Tijdens deze training komen alle wijzigingen van de wet en de toepassing in de dagelijkse praktijk uitgebreid aan bod. Tijdens deze training worden situaties daar waar mogelijk toegelicht aan de hand van actuele jurisprudentie.

Tweedaagse cursus Horecarecht, in theorie en praktijk


Data: 4 en 11 april 2017
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht
Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de (nieuwe) Drank- en Horecawet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob, de Winkeltijdenwet (i.r.t. horecabedrijven) en geluidsaspecten in en rondom horecabedrijven.

Tweedaagse training Drank- en Horecawet


Datum: 30 maart en 6 april 2017
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht
Het verschil tussen de eendaagse training Drank- en Horecawet en deze tweedaagse training is dat de Drank- en Horecawet tijdens deze training niet per onderwerp wordt besproken, maar artikelsgewijs en dat elk artikel uitgebreid wordt besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden, actuele jurisprudentie.