Trainingen / Evenementen
Training "Evenementen(coördinator) in de praktijk" (modulaire opbouw)


Data:    14 en 21 maart 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad
Tijdens deze training worden nadrukkelijk ingegaan op de veiligheidszorg bij evenementen, het identificeren van de verschillende risico's en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen. Crowdmanagement, het gebruik van social media en is daarvan een belangrijk onderdeel. Tijdens deze training worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wordt het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen uitgebreid toegelicht en wordt de opbouw en uiteindelijke inhoud van de evenementenvergunning besproken.