Academie voor bijzondere wetten

Trainingen op het gebied van o.a. Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Opiumwet,
Wet openbaarheid van bestuur, Wet openbare manifestaties, gemeentelijke APV’s.

 

Frank Joosten

Frank JoostenFrank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 22 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's, heeft hij het Expertisecentrum Horecarecht opgericht en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen.

Missie

Hoogwaardige juridische informatie verstrekken aan allen die beroepshalve betrokken zijn bij de uitvoering van bijzondere wetten. Een goede ontsluiting van die informatie leidt op alle plaatsen in het (uitvoerings)proces tot kwaliteits- en efficiëntieverbetering.

Klanten

  • Alle gemeentelijke overheden
  • Politie (horeca- en bibobcoördinatoren, DHV‘ers, buurt-/wijkagenten)
  • Regionale Informatie- en Expertise Centra
  • Consultancy- en detacheringsbureaus
  • Opleiders en congresorganisaties

Laatste nieuwsInformatiebijeenkomst Bijzondere Wetten – dinsdag 23 mei 2017 te Utrecht

20 maart 2017

Op dinsdag 23 mei 2017 vindt in Utrecht, locatie Domstad, Koningsbergerstraat 9, de 20e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten plaats. Graag verwelkomen wij u weer tijdens deze bijeenkomst. Voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden, klikt u hier.