Academie voor bijzondere wetten

Trainingen op het gebied van o.a. Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Opiumwet,
Wet openbaarheid van bestuur, Wet openbare manifestaties, gemeentelijke APV’s.

 

Frank Joosten

Frank JoostenFrank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 22 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's, heeft hij het Expertisecentrum Horecarecht opgericht en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen.

Missie

Hoogwaardige juridische informatie verstrekken aan allen die beroepshalve betrokken zijn bij de uitvoering van bijzondere wetten. Een goede ontsluiting van die informatie leidt op alle plaatsen in het (uitvoerings)proces tot kwaliteits- en efficiëntieverbetering.

Klanten

  • Alle gemeentelijke overheden
  • Politie (horeca- en bibobcoördinatoren, DHV‘ers, buurt-/wijkagenten)
  • Regionale Informatie- en Expertise Centra
  • Consultancy- en detacheringsbureaus
  • Opleiders en congresorganisaties

Laatste nieuwsAanpassing Bouwbesluit 2017 per 1 juli 2017 aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

09 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 (zie Besluit van 13 juni 2017)  is het nieuwe artikel 1.15a (Drank- en horeca-inrichting)  toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Met het nieuwe artikel 1.15a, ingevoegd bij Stb. 2017, 268, is zeker gesteld dat voor zover op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW) een voorschrift geldt dat strenger is dan een bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gesteld voorschrift, uitsluitend dat voorschrift op grond van het Besluit DHW van toepassing is. Hiermee wordt voorkomen dat een horeca-exploitant die aan het Bouwbesluit 2012 heeft...
Serie Bijzondere Wetgeving is vanaf 20 juni 2017 niet langer verkrijgbaar.

Frank Joosten heeft in het jaar 2014/2015...

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten – dinsdag 23 mei 2017 te Utrecht

Op dinsdag 23 mei 2017 vindt in Utrecht, locatie Domstad,...